h i n n a d   j a   v õ i m a l u s e d2 7 5  €

festivali pass "action teatri eri"
=
2-nädalane action teatri kursus
(kursus kestab 8.juulist - 21.juulini)
+
pärastlõunane workshop
(kursus kestab 15.juulist - 21.juulini)

1 7 5 €

õpilase soodustus  1 3 5 €

festivali pass

=
üks hommikune workshop ja üks pärastlõunane workshop
(need kursused kestavad 15.juulist - 21.juulini)

1 2 5 €

õpilase soodustus  9 0 €

poolik festivali pass
=
üks workshop päevas, kas hommikune või pärastlõunane
(need kursused kestavad 15.juulist - 21.juulini)

!   p e a   m e e l e s   !


festivali esimene nädal
(8.juuli - 14.juuli)

action teatri workshop

Esmaspäev - Laupäev

10.00 - 13.00
lõuna
14.00 - 16.00

pärast treeningut on kasutamiseks vabad stuudiod
lõunasöök jääb enda organiseerida
õhtuti õhtune programm (täpsem info tulekul)


Pühapäev

V A B A   P Ä E V
teise festivali nädala eelne aja maha võtmine

+

festivali teine nädal
(15.juuli - 21. juuli)

stuudio vaba vaid pärast õhtuseid etendusi
osalejatele tasuta: hommikune joogavõimlemine + lõunasupp +
etendused, modereeritud vestlused

Esmaspäev - Laupäev

8.00 - 9.00
morning warm up by Sanna
10.00 - 13.00
hommikune workshop
13.00 - 15.00
lõuna + modereeritud vestlus õpetajatega
15.00 - 18.00
päraslõunane workshop
alates 20.00
etendused igal õhtul + modereeritud vestlused tegijatega


! Neljapäev !

V A B A   P Ä E V

different possibilities to be announced
studios free for jams, free for using
no organized food. no workshops. no morning warm up


! Pühapäev !

kell 12.00

A V A T U D   L A V A
ja
T U N N I S T U S E D


&
a i t ä h   j a   k o h t u m i s e n i-