m o r n i n g   w o r k s h o p

A C T I O N   T H E A T E R ™

A n d r e s   N o o r m e t s

andres


Action Theater
is a method of improvisation. It considers body/sound/text as one whole organism and will take it to the playgrounds where the possibilities to move into the patterns that surround us are explored. These patterns are not determined by stories and names but by the physical reality around us.

I invite people who have previous experience in Action Theatre or people who are daily involved in performing arts, especially performative/physical side of it.


ANDRES NOORMETS
is graduated from the drama school of The Estonian Academy of Music And Theatre, works as a director and actor, set designer, lecturer, radio journalist and dramaturg.

He has directed in theatres, television and radio; he has been a lecturer at the Universtity of Tartu Viljandi Culture Academy, University of Tallinn, Drama School of Estonian Academy of Music And Theatre; he has written texts for theatre, television, radio-theatre, various media publications etc. He has published two collections of poems. He's part of a creative group called nu.unioon.

He has been involved in the Action Theatre more than 20 years, he is one of the six certified teachers of this method in Europe. He's also a member of the impro group European Action Theatre Ensemble.


//


"action teater on tegevusliku improvisatsiooni meetod, mis käsitleb keha/häält/teksti kui üht terviklikku organismi ja võtab selle kaasa mänguväljadele, kus uuritakse võimalusi liikuda meid ümbritsevatesse mustritesse, mida ei määra lood ja nimed, vaid meie füüsiline reaalsus. ootan osalema inimesi, kellel on olemas eelnev tegevusliku improvisatsiooni kogemus või kelle igapäevane tegevus on seotud erinevate etenduskunstidega - eelkõige nende etendava/füüsilise poolega." an. n


ANDRES NOORMETS
on lõpetanud EMTA lavakusntikooli, igapäevatööd teeb lavastaja, näitleja, lavakujundaja ja dramaturgina. ta on lavastanud teatrites, televisioonis ja raadios; tegutsenud õppejõuna TÜ viljandi kultuuriakadeemias, tallinna ülikoolis ja EMTAs; on kirjutanud tekste teatrile, televisioonile, raadioteatrile, ajakirjandusväljaannetele jne. on avaldanud kaks luulekogu. kuulub loomingulisse gruppi nu.unioon. action teatriga on ta tegelenud üle 20 aasta ja on üks kuuest sertifitseeritud AT õpetajast euroopas. kuulub improgruppi european action theater ensemble.